Títols

Tres "savieses" dialogant entre elles: la saviesa bíblica, la saviesa monàstica i la saviesa empresarial. Les reflexions d'aquest llibre són el resultat d'aquest diàleg, dut a terme en el marc excepcional del monestir de Montserrat. Es tracta de tres "savieses" i de tres àmbits molt diferents i, aparentment, difícils de conciliar. D'una banda, la tradició religiosa hebraicocristiana transmesa pels llibres bíblics, més concretament els llibres sapiencials, presentats per una professora d'exegesi (Marinella Perroni). De l'altra, l'estil de vida propi dels monestirs benedictins, forjat a partir de la Regla de Sant Benet des de fa més de mil cinc-cents anys, presentat per dos monjos de Montserrat (Ignasi M. Fossas i Manel Gasch). Finalment, l'experiència de gestió empresarial i d'acompanyament de persones en l'àmbit empresarial, molt més recent però no pas menys complexa, presentada per una dona emprenedora, sense por als reptes (Cristina Bombelli). La saviesa bíblica, la Regla de Sant Benet i el món empresarial i de gestió, poden enriquir-se en un diàleg franc i sincer? Això és el que han fet els autors d'aquest llibre, juntament amb altres persones interessades en un debat tant actual com creatiu.