Títols

A Punt és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa, amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l'alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa.
Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d'interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l'aula.

Per descarregar-vos els àudios, us heu d’instal·lar el programa de descompressió de fitxers WinZip. És gratuït.

Clica a “Transcripcions” per accedir a material complementari

Clica a “Material àudio” per descarregar-te les pistes d’àudio

Amb el suport del Departament de Cultura

Material didàctic:

Transcripcions

Material didàctic:

Material àudio

Material didàctic:

Material vídeo