Títols

A punt A1+A2. Curs de català. Llibre d’exercicis

ISBN: 978-84-9191-209-5
Data de publicació: 27/12/2021
Nombre de pàgines: 192
Col·lecció: A punt
Matèria: Llengua, Ensenyament

A punt és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa, amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l'alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa.
L'A punt A1+A2 conté 12 unitats més una unitat 0 a tall d'introducció. Adreçat als centres i alumnes que vulgui assolir el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència en un curs acadèmic (Centres de Normalització Lingüística, Escoles Oficials d'Idiomes, Institut Ramon Llull, Escoles de formació d'adults, etc.).

El curs de català inclou:

Llibre de l'alumne.
Material àudio.

Per descarregar-vos els àudios, us heu d’instal·lar el programa de descompressió de fitxers WINZIP. És gratuït.

Material complementari:

Material àudio