Detall revista

Documents d'església

Director: Bernabé Dalmau i Ribalta D.L.: 18.271-1966 Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat Redacció: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona Telèfon: 93 245 03 03 E-mail: pamsa@pamsa.cat Periodicitat: mesual (9 números) Format: 165x240 m/m Nombre de pàgines : 64 ISSN: 1133-715X Preu Espanya: 64.00 € Preu Europa: 110.00 € Preu resta del món: 162.00 €

Darrers publicats