LES LECTURES ES CORRESPONEN ALS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA DEL CONSELL D'EUROPA (A1, A2 I B1). 
 NIVELL INICIAL
 NIVELL BÀSIC
NIVELL INTERMEDI
VEUS LECTURES

Veus Lectures és una col·lecció d'obres de ficció originals, d'autors diversos, graduades en tres nivells corresponents als del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (A1, A2 i B1).

S'ha creat expressament perquè els aprenents en català, segons el seu grau de coneixements, puguin llegir i entendre narracions, fora dels textos d'àmbit acadèmic.

Així mateix, pretén ajudar-los a desenvolupar tant estratègies generals de comprensió global com de deducció de significats i d'estructures a partir del context. Els textos són accesibles a cada etapa de l'aprenentatge, ja que tant els objectius comunicatius com els continguts de lèxic i de gramàtica estan estrictament controlats i dosificats.

Totes les narracions van acompanyades d'un CD, eina molt &uactue;til per treballar la pronunciació i l'entonació. El curs es compon de:

A1 (Nivell inicial)

  • Des de la Terra amb amor (A1. Nivell inicial)
  • Em dic Nicòstrat (A1. Nivell inicial)
  • Les taules de l'Olívia (A1. Nivell inicial)


A2 (Nivell bàsic)

  • El gat que va perdre els bigotis (A2. Nivell bàsic)
  • Entre línies (A2. Nivell bàsic)
  • La caixa de joies (A2. Nivell bàsic)
  • La Llar dels Cabells (A2. Nivell bàsic)


B1 (Nivell intermedi)

  • El club de la petanca (B1. Nivell intermedi)
  • El lladre del mocador verd (B1. Nivell intermedi)
  • Els Fak Eh (B1. Nivell intermedi)
Des de la Terra amb amor (A1. Nivell inicial)
[04/06/2012 | 0 Comentari/s | 6849 Visites]
PVP : 14.00 € 88 pp
ISBN 978-84-9883-258-7
Em dic Nicòstrat (A1. Nivell inicial)
[06/04/2012 | 0 Comentari/s | 5806 Visites]
PVP : 14.50 € 112 pp
ISBN 978-84-9883-259-4
Les taules de l'Olívia (A1. Nivell inicial)
[06/04/2012 | 0 Comentari/s | 6007 Visites]
PVP : 13.50 € 76 pp
ISBN 978-84-9883-260-0
El gat que va perdre els bigotis (A2. Nivell bàsic)
[06/04/2012 | 0 Comentari/s | 5883 Visites]
PVP : 14.00 € 72 pp
ISBN 978-84-9883-262-4
Entre línies (A2. Nivell bàsic)
[04/06/2012 | 0 Comentari/s | 6063 Visites]
PVP : 13.50 € 64 pp
ISBN 978-84-9883-261-7
La caixa de joies (A2. Nivell bàsic)
[06/04/2012 | 0 Comentari/s | 5940 Visites]
PVP : 13.50 € 72 pp
ISBN 978-84-9883-263-1
La Llar dels Cabells (A2. Nivell bàsic)
[04/06/2012 | 0 Comentari/s | 5403 Visites]
PVP : 14.00 € 96 pp
ISBN 978-84-9883-264-8
El club de la petanca (B1. Nivell intermedi)
[06/04/2012 | 0 Comentari/s | 5853 Visites]
PVP : 14.50 € 112 pp
ISBN 978-84-9883-265-5
El lladre del mocador verd (B1. Nivell intermedi)
[06/04/2012 | 0 Comentari/s | 6253 Visites]
PVP : 14.00 € 80 pp
ISBN 978-84-9883-266-2
Els Fak Eh (B1. Nivell intermedi)
[04/06/2012 | 0 Comentari/s | 5643 Visites]
PVP : 13.50 € 64 pp
ISBN 978-84-9883-267-9