Tretzevents n º 902TRETZEVENTS 902 – Novembre 2011

Portada per Marc Brocal
La tira d’en Boro
El mufló
La recepta d’en Boris
Un home amb barret
Poema. Malsons
XX-2
Petites històries sobre grans pintors. De Chirico
Simó
La Martina i el gat Faluga
Cucs i cuques
En Guiu
Les aventures d’en Josep M. i l’avi Pep
Reportatge. Jocs i joguines en català
Lucrècia
El cérvol blanc