Studia Monastica


Director : Carles-Xavier Noriega
D.L.: 6.845-1959
Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Studia Monastica nº 61-1 a data 01/01/2019La revista "Studia Monastica" d'investigació del monaquisme, d'àmbit internacional, fou fundada el 1959 per Garcia Colombàs i Llull, monjo de Montserrat, que la dirigí fins l'any 1969.
Té un consell de redacció internacional i admet articles en les principals llengües cultes.