Revista de Catalunya


Director : Quim Torra
D.L.: 32.579-1986
Edició: Fundació Revista de Catalunya
Redacció: Fundació Revista de Catalunya C/ Jovellanos, 2, pral. 2 08001 Barcelona. Tel. 93 317 92 38 www.revistadecatalunya.cat info@revistadecatalunya.cat
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. C/ Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Revista de Catalunya nº 303 a data 01/09/2018La "Revista de Catalunya" neix el 1924 per iniciativa del prestigiós polític, historiador i escriptor Antoni Rovira i Virgili.
Al cap de 62 anys de l'aparició del primer número i després de llargues i, en ocasions, llarguíssimes interrupcions, l'any 1986 s'emprengué, amb la constitució de la Fundació Revista de Catalunya.
Aquesta publicació, íntegrament escrita en català, té la presentació característica de les revistes d'assaig i s'estructura en seccions que recullen textos que van des de l'especulació teòrica fins a l'anàlisi i la crítica de la realitat cultural, social, històrica, política, econòmica i científica, sense deixar la literatura, les arts plàstiques, el teatre, el cinema o la música.
A més dels assaigs, publica cròniques, comentaris crítics, ressenyes bibliogràfiques i altres textos que en faciliten la funció informativa seriosa.