Randa n º 66RANDA 66 (2011)
MISCEL·LÀNIA GABRIEL LLOMPART, 6«La malvada confessió de frare Juliot» en la «Disputa de l’ase»: tòpics i originalitats de la sàtira turmediana.
Jerónimo Méndez

La presència de l’edat mitjana en «Cap al tard» (1909), de Joan Alcover.
Eduard Baile López

Estudi comparatiu-lingüístic de la «Vedova scaltra» de Goldoni (1748) i la versió catalana d’Albertí (1818).
Rosa Bertran i Casanovas

Una nova aportació documental sobre la Societat Maonesa (1778-1785):  la traducció de la faula ovidiana de Píram i Tisbe per David Causse.
Xavier Patiño García

Un afer de llibres al segle XVIII
Joaquim Juan-Mompó

Aportació mallorquina a l’antropologia cultural de Califòrnia
Bartomeu Font Obrador i Sebastià Cardell i Tomàs

Tres cartes de don Jordi Aguiló Cetre, denunciant el racisme mallorquí
Francesc Riera i Montserrat

Gaudí a la Seu de Mallorca. Una rectificació obligada.
F. P. Verrié

Rafael Patxot i el «Refranyer» de Marià Aguiló
Josep Massot i Muntaner

Bibliografia de Gabriel Llompart