Qüestions de Vida Cristiana n º 260QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 260 – Raimon Panikkar
 
EDITORIAL

MONOGRÀFIC
Raimon Panikkar, un català universal
 
PENSAMENT
Per què llegir Raimon Panikkar? Ignasi Moreta
Maragall, Panikkar, Taylor i el misteri de la paraula. Jordi Pigem
La intuïció cosmoteàndrica: integració de la realitat. Jaume Angelats i Morató
El diàleg entre tradicions religioses i espirituals. en Raimon Panikkar. Francesc Torradeflot Freixes
L’eco del pensament de Raimon Panikkar: algunes pistes. Agustí Nicolau Coll (1962-2018)
Besllums de Raimon Panikkar a través del seu diari. Xavier Melloni Rivas
L’«adualitat» en Raimon Panikkar. Aleix Bonfill Garcia
 
PUBLICACIONS
Josep Herrero i Casanovas, Record de Déu. Pelegrinatge a la recerca de l’infinit, de Ramon Prat i Pons
Antoni Matabosch, La paz se aprende. Comunicación no violenta, mindfulness y compasión: prácticas para el desarrollo de una cultura de paz, de Thomas d‘Ansembourg
 
MIRADOR
Oriol Domingo