Qüestions de Vida Cristiana n º 257QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 257 – Josep M. Rovira Bellosos, 90 anys
 
EDITORIAL

RECORD DE NÚRIA TERÉS I BONET
 
MONOGRÀFIC
Josep M. Rovira Belloso, 90 anys.
 
PENSAMENT
La qüestió de Déu en l’obra de Josep M. Rovira Belloso. Joan Planellas i Barnosell
L’Esperit Sant com a glòria del Pare i del Fill, en el pensament de Rovira Belloso. Teresa Forcades
La Teologia de l’Església-en-acció en l’obra del Dr. Josep M. Rovira Belloso. Ramon Prat i Pons
L’eclesiologia del professor Josep M. Rovira Belloso: una eclesiologia conciliar de l’Església «en sortida». Salvador Pié i Ninot
Jesús i els pobres. Un diàleg amb el Dr. Josep M. Rovira Belloso. Armand Puig i Tàrrech
Cap a on va la teologia a Europa? En diàleg amb Josep M. Rovira Belloso. Bruno Forte
Les relacions entre fe i cultura segons Rovira Belloso. Antoni Matabosch
 
PUBLICACIONS
Antoni Martinez Vendrell: A trenc d’alba d’Agustí Colomer
Antoni Matabosch: Cartografies sobre Déu de David Jou
Ramon Pla i Arxé: Manual cristià d’autoestima de Bernabé Dalmau
 
MIRADOR
Oriol Domingo