Qüestions de Vida Cristiana n º 255QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 255 – Ramon Llull

EDITORIAL
 
MONOGRÀFIC 
Ramon Llull 
Els principis com a fonament universal de l’Art en Ramon Llull. Josep E. Rubió 
Raó i fe segons Ramon Llull. Carles Llinàs 
La teologia de Llull o l’enraonament de la fe. Josep Batalla 
 
ARTS I LLETRES 
Ramon Llull, narrador. Lola Badia 
Folls d’amor: Ramon Llull i el Llibre d’amic e Amat. Francesc-Xavier Marín 
El lul·lisme en la història europea: des de la tardor medieval a la Renaixença. Rafael Ramis 
 
DIÀLEG 
La diferència, el diàleg i la pluralitat religiosa: algunes intuïcions de Ramon. Llull Joan Andreu Alcina 
 
PUBLICACIONS 
Pere Lluís Font: La persona humana. El debate sobre su con¬cepto de Gabriel Amengual 
Antoni Matabosch Soler: Las Iglesias ortodoxas en España, de Francisco Díez de Velasco 
 
MIRADOR
Albert Sáez