Qüestions de Vida Cristiana n º 249QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 249 – El silenci
 
EDITORIAL
MONOGRÀFIC. El silenci

Pensament
Què és el silenci? Oriol Izquierdo
Els límits del silenci. Meditacions entre Kierkegaard i Wittgenstein. Francesc Torralba
Església
El silenci de la litúrgia. Teresa Forcades i Vila
«Sant Joan de la Creu té una gosadia poètica màxima». Entrevista a Gemma Gorga. Carles Torner
Arts i lletres
Déu, espera i poesia de R. S. Thomas. Jaume Subirana
«Per a mi un poema és dir el que no es pot dir». Una conversa amb Màrius Sampere. Oriol Izquierdo
Imatges silencioses. El silenci en les arts plàstiques. Eduard Cairol
Diàleg
El silenci d’Abraham Bomba. Carles Torner
Ciència
Els silencis de la ciència. David Jou
Educació
Educar en el silenci i la interioritat. Lluís Ylla
 
PUBLICACIONS
Oriol Izquierdo: RAFEL ARGULLOL, Pasión del Dios que quiso ser hombre, 295, Acantilado, Barcelona, 2014.
Francesc Torralba: P. SEQUERI, Contra los ídolos postmodernos, Herder, Barcelona, 2014.
Emília Bea: DD.AA., Soli Deo Gloria. El llegat de Joan Calví (1509-1564) i la construcció de la modernitat [Joan Alfred Martínez, August Monzón i Ana Colomer, eds.], València, PUV, 2012.
Antoni Matabsoch: B. SESBOÜÉ, L’Église et les Églises. La conversion catholique à l’oecuménisme, Médiaspaul, Paris, 2013.
 
MIRADOR
Oriol Domingo