Qüestions de Vida Cristiana n º 238QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 238 – Arrels cristianes de Catalunya, 25 anys

EDITORIAL

MONOGRÀFIC

Arrels cristianes de Catalunya, 25 anys

Dades
Arrels cristianes de Catalunya. Els bisbes de Catalunya

Pensament
Les arrels cristianes de Catalunya. Lluís Duch

Església
Reflexions a propòsit dels vint-i-cinc anys d’Arrels cristianes de Catalunya. Jaume Pujol Balcells
Actualitat d’Arrels cristianes de Catalunya. Josep M. Soler
Sobre les Arrels cristianes de Catalunya. Jaume Camprodon
Textos de Joan Carrera, un bisbe al servei d’un poble i dels immigrants. Marcel·lí Joan i Alsinella
El missatge d’Arrels cristianes de Catalunya. Antoni M. Oriol
La qüestió nacional i la doctrina social de l’església. Joan Costa i Bou

Cultura
Catalanisme i cristianisme. Un recorregut per les relacions entre objectius, persones i institucions. Lluís Duran
Relacions de mestratge i amistat entre intel•lectuals i eclesiàstics del segle XX. Albert Manent

Educació
Pàtria, nació i terra global, en la tasca educativa. Josep Maria Puigjaner

Tribuna
Deu anys dels acords ecumènics sobre la justificació. Antoni Matabosch

Mirador
Oriol Domingo

Publicacions