Qüestions de Vida Cristiana


Director : Miquel Calsina
D.L.: 1.413-1959
Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Fundació Joan Maragall
Redacció: Josep Herrero fjm@fundaciojoanmaragall.org
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Qüestions de Vida Cristiana nº 264 a data 01/10/2019La revista "Qüestions de Vida Cristiana" es va iniciar a Montserrat l'any 1958 i fou la primera revista del seu gènere que va aconseguir l'autorització necessària, després que les circumstàncies de la guerra civil i la postguerra havien suprimit totes les revistes en català i n'impossibilitaven la reaparició. Dirigida fins al desembre de 1996 per Evangelista Vilanova, doctor en Teologia i excel·lent coneixedor del món de l'art i de la literatura, ha estat sempre una revista oberta a tots els horitzons i mai no s'ha limitat a la temàtica estrictament religiosa, sinó que ha tractat, quasi sempre de manera monogràfica, qüestions que preocupen a l'home d'avui, des d'un punt de vista teològic, filosòfic, antropològic, literari, etc. Els col·laboradors hi han estat sempre molt variats i de totes les procedències i creences.