Documents d'Església


Director : Bernabé Dalmau i Ribalta
D.L.: 18.271-1966
Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Redacció: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Documents d'Església nº 1109 a data 01/03/2020La revista "Documents d'Església" fou fundada per Hilari M. Raguer l'octubre de 1966 i la dirigí fins a 1968.
Publica en català la principal documentació d'interès eclesial: encícliques, missatges i al·locucions del Papa, instruccions dels organismes vaticans, seleccions de comunicats de les conferències episcopals i de pastorals, conclusions de congressos, etc.
Es acompanyada d'índex detallats.