Catalan Review n º 22CATALAN REVIEW. VOLUME XXII – 2008
Special Cluster R/Evolution in Catalan culture and the arts

David BARNETT. Thresholds and Margins in Rodoreda’s El carrer de les Camèlies
Sara J. BRENNEIS. Cinematic Barcelona: Catalan Identity in a Culture of Displacement
Xavier RULL. Caracterització morfològica sincrònica del sufix nominalitzador de verbs –UR+F
Antoni SERRÀ CAMPINS. Composició i estil formularis de la rondalla meravellosa

Special Cluster: R/Evolution in Catalan culture and the arts: Selected Proceeding of the 12th International Colloquium of the North American catalan Society, Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Canada -11-13 May 2007. Edited by Donna M. ROGERS

Donna M. ROGERS. Introduction
Cristina BERNADÓ, Llorenç COMAJOAN i Núria BASTONS. Anàlisi factorial dels motiusd’aprenentatge del català com a llengua segona i relació amb el nivell, el temps d’estada, l’edat i el centre d’estudi dels alumnes.
August BOVER i FONT. Verdaguer, Talrich i Maragall en els orígens de Josep Sebastià Pons com a poeta català.
Núria BUSQUET ISART. La llengua catalana a la música popular del segle XX
Remei CAPDEVILA WERNING. The Masia as a Lieu de Memoire: From the Traditional House to Rural Tourism
Emili CASANOVA. El nou model de llengua literària de València
Peter COCOZZELLA. From the Perspective of a Narcissistic Lover: Joan Roís de Corella’s “Tragèdia de Caldesa
Carles CORTÉS ORTS. Dona I narradora: la transformació del panorama literari català dels anys trenta. El cas de Mercè Rodoreda
Laura DELBRUGGE. From Lunar Charts to Li: Considerations of Marketability and Concepts of Authorship in the Evolution of Bernat de Granollach’s Lunari
Joan DURAN-PORTA. Una reconsideració sobre els orígens de l’arquitectura romànica a Catalunya: El mite dels mestres llombards
Dominic KEOWN. Joan Salvat-Papasseit: A Revolutionary Domesticated?
Maria-Rosa LLORET. L’Excepcionalitat sil·làbica de s: de Fabra als nostres dies
Montserrat PIERA. L’impacte de Violant de Bar en la cultura humanístic de Catalunya: una revolució a la francesa?
Laia ROSAS REDONDO. La freqüènciad’aparició sil·làbica com a eina d’anàlisi lingüística.
Víctor SEVILLANO. Desmitificació de la realitat republicana i revolucionària a La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda.
Melissa A. STEWART. They Wanted a Revolution: Teresa Pàmies Revists Communist Actions in the Spanish Civil War and Beyond.
Lesley TWOMEY. Interpreting New Immaculist Symbols: The Sealed and Flowing Fountain: Garden Imagery in Hispanic Liturgies and Valencian Poetry.

Reviews