Caplletra n º 66CAPLLETRA 66. Primavera, 2019
 
 
Gemma Pellissa. Prades. Algunes dades sobre la influència de les proses mitològiques de Corella a les Transformacions de Francesc Alegre 
Joaquim Espinós Felipe. Testimoniatge, actualització i fabulació: la memòria històrica de la Guerra Civil en la narrativa catalana actual 
Ares Llop Naya / Anna Paradís Pérez. La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració 
Rafael Muñoz-Espí / Carolina Bastida-Serra. Anàlisi de l’especificitat morfològica i semàntica de la neologia andorrana 
 
Presentació 
Francesc Feliu / Joan Ferrer. De Petrés a Bigastre: una excursió per la llengua de les cartes de poblament valencianes del XVII