Caplletra n º 59CAPLLETRA 59. Tardor, 2015
 
 
Joan Santanach i Suñol. Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Jordi Malé. Poetes catalanes i poetes angleses als anys d’entreguerres. A propòsit d’una antologia ja feta i una per fer
Joaquim Martí i Mestre. El lèxic popular valencià en la literatura de les primeres dècades del segle xx: l’aportació de Faust Hernández Casajuana
Maite Monar van Vliet / Gemma Lluch. La investigació sobre la promoció de la lectura en la 2.0. Anàlisi de casos
 
Monogràfic «La neologia lèxica: darreres recerques sobre el català», coordinat per M. Teresa Cabré Castellví
Introducció
M. Teresa Cabré Castellví. La neologia: un nou camp a la cerca de la seva consolidació científica
Jordi Ginebra. Neologia i gramàtica: entre el neologisme lèxic i el neologisme sintàctic
Ona Domènech Bagaria / Rosa Estopà Bagot. La resemantització com a recurs creatiu: la neologia cromàtica
Judit Freixa. La neologia en societat: verba sequuntur
Imma Creus / Joan Julià-Muné. La neologia de manlleu i de base culta en emissions televisives
Josep Martines. Diacronia i neologia: canvi semàntic, subjectivació i representació del pensament. El català esmar, des de ‘taxar’ fins a ‘inferir’ i ‘imaginar’ i més enllà
Ressenyes
Table of contents