Caplletra n º 58CAPLLETRA 58. Primavera, 2015

M. Àngels Francés Díez. Una travessa pel laberint: assaig d’interpretació de Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, de Carmelina Sánchez-Cutillas
Ricardo da Costa / Leticia Fantin Vescovi. Ainda suspira a última fl or do Lácio?
Maria-Rosa Lloret. La sufi xació apreciativa del català: creacions lèxiques i implicacions morfològiques
Joan Mahiques Climent. La «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab les «Cobles de la mort»: una sèrie de gravats en setze edicions cerverines (circa 1730-1804)
 
Monogràfic sobre «Traducció i models lingüístics» coordinat per Josep R. Guzman Pitarch i Josep Marco Borillo
 
Introducció
Marcel Ortin Rull. Dos llenguatges de traducció diferents: les dues versions de Josep Carner d’El malalt imaginari (1905/1909 i 1921)
Montserrat Bacardí. Apunts sobre exili, llengua i traducció
Josep Guzman. La traducció del cant 6è de l’Odissea des de la lingüística de corpus 
Joan Sellent Arús. Jocs de llenguatge en escena
Dídac Pujol. Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino
Ressenyes
Abstracts
Table of contents