Caplletra n º 57CAPLLETRA 57. Tardor, 2014
 
Montserrat Corretger. La narrativa de Vicenç Riera Llorca: literatura i consciència històrica
Javier Giralt Latorre. El català en l’edició valenciana de les Regulae de Masparrautha (1498)
Josep Ribera. Les expressions demostratives no situacionals i l’estat cognitiu dels seus referents
Miquel Àngel Pradilla Cardona. Dinàmiques sociopolítiques i procés d’estandardització a les comarques de la diòcesi de Tortosa
 
Monogràfic sobre «Literatura política de l’edat moderna»,
coordinat per Eulàlia Miralles
 
Introducció
Oscar Jané. Literatura política i «opinió pública» a la Catalunya en guerra del segle XVII
Henry Ettinghausen. Celebracions del poder. Política i premsa a Catalunya a començaments de l’edat moderna
Antoni López Quiles. Una trona sense tron. Predicació i interferència política en el barroc valencià
Héloïse Hermant. Combattre par la plume : les écrits politiques soutenant la révolte des Barretines (1687-1690)
Alejandro Coroleu / Maria Paredes Baulida. Llatí i consciència política a la Catalunya setcentista
 
Ressenyes
Abstracts
Table of contents