Caplletra n º 56CAPLLETRA 56. Primavera, 2014
 
Lluís Cabré. Montserrat Ferrer. Notícia d’unes Exclamacions sobre la Passió de Crist (BC, ms. 473) i la seva relació amb l’Arbor d’Ubertí de Casale
Antoni Biosca i Bas. Èpica llatina per a Jaume I: el poema Triumphus Valentinus del novator valencià Josep Ignasi Barberà
Clàudia Pons-Moll. (Des)obediències de la reducció vocàlica en el català de Mallorca
David Paloma. La representació del col•loquial mediatitzat. Aproximació a un model de quatre constituents
 
Monogràfic «Autobiografia i metaficció en la literatura catalana contemporània»
coordinat per Ferran Carbó
 
Josep Lluís Martos. Manuscrit Copies of Printed Works of the Renaissance at the Library of the University of Valencia: The Legacy of Onofre Soler i Rubio
Jordi Cerdà Subirachs. Agustí Bartra and the Négritude
Joan-Rafael Ramos. Relative clauses and the resumptive use of the clitic en
Joan Costa Carreras / Aina Labèrnia Romagosa. The implementation of the norm of relative pronouns: results from two grammar exercises
 
Monographic on «Semàntica i lexicologia diacròniques. Perspectives noves»,
coordination by Josep Martines
 
Presentació
Augusto Soares da Silva. Evolutionary model, socio-cognitive integration and semantic change
Jordi M. Antolí / Andreu Sentí. Inference and emergence of evidential values in old Catalan
Josep Martines / Sandra Montserrat. Subjectivation and inference in the semantic evolution process and the beginning of the grammaticalization of jaquir (11th-12th centuries)
Vicent Beltran / Carles Segura. The concept of “putting in a safe place” in Catalan. A diachronic study
M. Àngels Fuster Ortuño / Elena Sánchez López. Study of the phraseological units belonging to the ‘Third Sphere’ from a diachronic perspective
 
Ressenyes
Abstracts
Table of contents