Caplletra n º 55CAPLLETRA 55. Tardor, 2013
 
 
Lluís Cabré. Montserrat Ferrer. Notícia d’unes Exclamacions sobre la Passió de Crist (BC, ms. 473) i la seva relació amb l’Arbor d’Ubertí de Casale
Antoni Biosca i Bas. Èpica llatina per a Jaume I: el poema Triumphus Valentinus del novator valencià Josep Ignasi Barberà
Clàudia Pons-Moll. (Des)obediències de la reducció vocàlica en el català de Mallorca
David Paloma. La representació del col·loquial mediatitzat. Aproximació a un model de quatre constituents
 
Monogràfic «Autobiografia i metaficció en la literatura catalana contemporània»
coordinat per Ferran Carbó
 
Introducció
Carme Gregori Soldevila. Autor, realitat i ficció en la narrativa de Jordi Sarsanedas
Antònia Cabanilles. Subjecte a la memòria. Autobiografia, ficció i autoficció en la narrativa d’Ignasi Mora
Anna Esteve. Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, en el context de la literatura autobiogràfica contemporània
Ramon Xavier Rosselló. Els creadors de ficcions damunt l’escena: del teatre autobiogràfic a l’autobiografia escènica
Ferran Carbó. Isabel Andrés Lorente en la poesia de Vicent Andrés Estellés durant 1956 i 1957
 
Ressenyes
Abstracts
Table of contents