Caplletra n º 54CAPLLETRA 54. Primavera, 2013

Marion Coderch. Poder i submissió a la lírica cortesa medieval provençal, catalana i valenciana
Caterina Briguglia. Quan el traductor és sobretot escriptor: el cas de la traducció de El Guepard de Tomasi di Lampedusa
Mar Massanell i Messalles. Joan Torruella. Denominacions del crepuscle en llengua catalana
Rosa Agost. Cervantisme català i traducció: anàlisi d’adaptacions infantils i juvenils

Monogràfic «Sobre el gènere i el sexe en les llengües»
coordinat per Neus Nogué Serrano i Montserrat Cortès-Colomé

Introducció
M. Carme Junyent. La variable ‘sexe’ en les llengües del món
Ignasi-Xavier Adiego. Gènesi i evolució de la categoria de gènere en indoeuropeu
Xavier Lamuela. El gènere en les llengües romàniques: quan el gènere expressa el nombre i el femení és neutre
Neus Nogué Serrano. Els criteris de «visibilitació de les dones» en català: límits sintacticosemàntics i discursius
Montserrat Cortès-Colomé. La representació conceptual del gènere. Una revisió crítica
Ressenyes
Abstracts
Table of contents