Caplletra n º 53CAPLLETRA 53. Tardor, 2012

Peter Cocozzella
. Fra Francesc Moner’s Psychic Space / Soulful Place

Enric Gallén
. Jean Cocteau a l’escena catalana (1917-1966)

Josep Daniel Climent
. El valencianisme lingüístic de Nicolau Primitiu Gómez Serrano

Anna gavarró
. Flavia Adani. Marta Ramon. Sandra Rusiñol. Raquel Sànchez. La comprensió de les clàusules de relatiu en català infantil.

Monogràfic sobre «La transmissió familiar en les llengües recessives i la revernacularització» coordinat per Brauli Montoya Abat i Antoni Mas Miralles

Introducció

Iñaki Martínez de Luna Pérez de Arriba. Análisis contextual de la revitalización del euskera en el ámbito familiar

Delyth Morris
. The role of the family in the revitalization of a minority language

Fernando Ramallo. El gallego en la familia: entre la producción y la reproducción

Noel P. Ó Murchadha
. La transmissió lingüística intergeneracional al País Valencià. Una perspectiva territorial.

Ressenyes

Abstracts

Table of contents