Caplletra n º 51CAPLLETRA 51. Tardor, 2011

Ona Domènech. Rosa Estopà. La neologia per sufixació: anàlisis contrastiva entre les varietats diatòpiques de la llengua catalana.

Patrícia Alberola. Ciència. Revista Catalana de Ciència i Tecnologia.

Marinela Garcia Sempere. Alexander Wilkinson. La producció impresa en català dels ss. XV i XVI: observacions sobre la història de la impremta a través de l’estudi dels catàlegs.

Vicent Simbor. Pere Calders entre la ironia i la sàtira: La ciutat cansada.

Monogràfic sobre «El romanç andalusí a revisió»

Josep Torró. Mossàrabs en temps de conquesta. Observacions historiogràfiques.

Germà Colón. El mossarabisme, encara: la instrumentalització ideològica del romanç andalusí.

Ramon Sistac. Dels límits de concepte lingüístic de mossàrab. A propòsit del romanç andalusí de la Catalunya Nova.

Cosme Aguiló. La toponímia com a eina d’aproximació al romanç andalusí. El cas de Mallorca i Menorca.

Joan Veny. Josep Martines. Els pseudomossarabismes.

Ressenyes

Abstracts

Table of contents