Caplletra n º 50CAPLLETRA 50. Primavera, 2011

Antoni Mas I Miralles. Hèctor Càmara i Sempere. Una proposta d’anàlisi de la formalitat diafàsica a partir d’un capitol del “Flos sanctorum”

Bartomeu Abrines Llabrés. Els verbs de canvi d’estat en català: la participació en l’alternança causativa

M. Àngels Fuster Ortuño. Problemes d’intel•lecció en el “Curial e Güelfa”. La traducció com a eina per a la millora del coneixements dels clàssics medievals

Vicent Simbor. Paraula i cultura de la salut: indagacions de lingüística mèdica

Monogràfic sobre «La imatge del país en la literatura del segle XIX: realitat i mite»

Magí Sunyer. La imatge del país en la literatura del segle XIX: realitat i mite

Ramon Bacardit. El teatre català del segle XIX i la realitat catalana de l’època

Enric Cassany. Barcelona vista pels narradors del vuit-cents

Magí Sunyer. El mite de la terra alta

Margalida Tomàs. Visions de Mallorca en la literatura del segle XIX

Rafael Roca Ricart. La pàtria somniada dels poetes de la Renaixença valenciana

Reviews

Abstracts

Table of contents