Caplletra n º 49CAPLLETRA 49. Tardor, 2010

Núria Alturo. Kees Hengeveld.
La motivació pragmàtic de la cohesió en la conversa.

Gabriella Gavagnin
. De Pascoli a Maria Antònia Salvà: afinitats i influències.

Rafael Roca Ricart
. Teodor Llorente i la llengua dels valencians.

Carles Cortés. Poesia contemporània i pintura: Salvador Espriu i Miquel Martí i Pol en l’obre d’Antoni Miró.

Monogràfic sobre «Entonació dialectal»

Verònica Crespo-Sendra. Maria del Mar Vanrell. Pilar Prieto. L’expressió de la incredulitat en català: un estudi prosòdic.

Josefina Carrera. Ana María Fernández. Eugenio Martínez. Declaratives I interrogatives absolutes del català en l’Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic.

Ignasi Mascaró. Aproximació a la partícula idò, valors i melodies.

Pilar Prieto. Teresa Cabré. Maria del Mar Vanrell. L’Atles interactiu de l’entonació del Català i el traçat de les isoglosses entonatives del català i el traçat de les isoglosses entonatives del català.

Maria del Mar Vanrell. Ignasi Mascaró. Francesc Torres-Tamarit.  Pilar Prieto. Entonació i pressuposició en les interrogatives absolutes del mallorquí.

Ressenyes

Abstracts

Table of contents