Caplletra n º 47CAPLLETRA 47. Tardor, 2009

Jordi Malé
. Un poeta postsimbolista poc conegut: la reflexió amorosa a “La rosa de cristall” de Josep M. de Sagarra

Tomàs Martínez.. Bruni, Martí de Viciana i el pròleg a la traducció de l’econòmica aristotèlica

Llum Bracho. Francesc Calatayud. El País Valencià i la seua identitat en Iternet

Josep Ribera. Trets d’oralitat en narracions escrites d’aprenents

Monogràfic sobre «L’aportació alemanya als estudis de lingüística catalana»

Vicent Álvarez. La contribució de la Romanística alemanya als estudis actuals de lingüística catalana: valoració global amb especial atenció a la lexicografia bilingüe

Aina Torrent-Lenzen. L’aportació dels romanistes suïssos, alemanys i austríacs als estudis d’història de la llengua catalana

Artur Quintana. L’aportació dels romanistes alemanys als estudis de lingüística contrastiva del català amb altres llengües

Katharina Wieland. Mireia Medina. La sociolingüística als països de parla alemanya. Bibliografia seleccionada i comentada d’obres d’autors germanòfons

Ferran Robles. Lingüística aplicada a l’ensenyament i nous corrents d’investigació en lingüística

Ressenyes

Abstracts

Table of contents