Caplletra n º 46CAPLLETRA 46. Primavera, 2009

Jaume Fitó Pardo
. El gest i la dixi d’espai en textos instructius

Mireia Ginestí Rosell i Mikel L. Forcada. La traducció automàtica en la pràctica: dificultats i estratègies de desenvolupament

Josep Martines. El contacte del català amb la llengua dels aragonesos del segle XIII al País Valencià: influència sobre el lèxic

Llúcia Martín. La paròdia jurídica en “Lo somni de Joan Joan”

Monogràfic sobre «La literatura per a infants i joves: una proposta d’anàlisi»

Gemma Lluch. La literatura per a infants i joves: una proposta d’anàlisi  

Gemma Lluch. Dades per a l’anàlisi de narratives per al lector infantil i juvenil

Margarida Prats Ripoll. La poesia per a infants: estat de la qüestió en llengua catalana

Ramon X. Rosselló. L’anàlisi de textos teatrals per a infants i adolescents

Maria Jose Olaziregui. Literatura infantil e ideología: propuesta de análisis

Teresa Duran. Eines per a l’anàlisi de la il•lustració

Ressenyes

Abstracts

Table of contents