Caplletra n º 44CAPLLETRA 44. Primavera, 2008

Anna Cros, Margarida Bassols, Ibis Àlvarez, Carles Monereo i Guillem Sala. Gestió universitària i estils discursius

Magí Sunyer. Dos Hesíodes per a una teogonia: una mitología nacional catalana

Joan Mahiques Climent. Un fals aparegut en el Tirant lo Blanc

Joan Mascaró. La distribució de les vocals mitjanes tòniques en català central

Monogràfic sobre «Oralitat, Gramàtica i Pragmàtica»

Maria Josep Cuenca Ordinayana. Oralitat, gramàtica i pragmàtica

Josep M. Castellà Lidon. Gramàtica, interacció i organització informativa en el discurs oral

Anna Matamala. Del guió a la pantalla: trets de l'oral col·loquial en la ficció televisiva

Marta Torres. Marques d'oralitat en els xats

Neus Nogué Serrano. La dixi de persona en el discurs oral en català

Ç’scar Bladas. Posició i funció dels connectors a més (a més), però i doncs en català escrit i oral

Ressenyes

Abstracts

Table of contents