Caplletra n º 30CAPLLETRA 30. Primavera, 2001

Volum monogràfic sobre Anàlisi contrastiva

Presentació

Maria Josep Cuenca. Joan-Rafael Ramos. Anàlisi contrastiva: antecedents i perspectives

F. Javier Fernàndez Polo. La retòrica contrastiva: una panoràmica de l'àrea

Maria Josep Cuenca. Anàlisi contrastiva dels marcadors de reformulació i exemplificació

Montserrat Gonzàlez. Els marcadors pragmàtics compostos en el relat oral anglès i català

Hang Ferrer. Les partícules modals alemanyes i els seus equivalents en català des d'una perspectiva contrastiva

Núria Alturo. Les activitats no són accions (situacions i tipus de text en anglès i en català)

Joan-R. Ramos. Els derivats d'esse i stare en les llengües romàniques

Marta Torres. L'expressió de les hores en català: anàlisi contrastiva

M. T. Cabré. J. Freixa. E. Solé. Anàlisi contrastiva de la innovació lèxica en català i en castellà

Àngels Campos. Els noms dels vents: estudi contrastiu català-castellà-francès

Abstracts

Ressenyes