Caplletra


Director : Vicent Simbor Roig (Universitat de València)
D.L.: 25.992-1990
Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Redacció: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Avda. Blasco Ibáñez, 32 - 46010 València. Tel. 96 386 40 90
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Caplletra nº 67 a data 01/09/2020La revista Internacional de Filologia, va començar la seva activitat a finals de 1986. És una publicació semestral de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, integrat per la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana.
Compta amb un consell assessor integrat per especialistesd'altres universitats espanyoles, britàniques, canadenques i nord-americanes.
Als primers números, la temàticade la revista Caplletra era miscel·lània, i actualment dedica cada volum a un tema monogràfic sobre llengua i literatura catalanes, amb una especial atenció a la cultura valenciana.
La revista fa intercanvi amb institucions científiques internacionals dedicades a temes lingüístics.