Llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores. Segueixen les directrius internacionals de la IFLA que dóna orientacions sobre els aspectes tant formals com de contingut per elaborar aquest tipus de materials. Els llibres de Lectura Fàcil estan especialment pensats per a persones nouvingudes amb poc coneixement de l’idioma d’acollida, alumnes amb dificultats d’aprenentatge o una escolarització deficient, adults que s’inicien en la lectura, persones grans parcialment senils o que pateixen trastorns neuropsicològics, etc. L’objectiu d’aquests llibres és despertar l’afició per la lectura en les persones que habitualment no llegeixen.