Distribució comercial a Catalunya:
Xarxa de Llibres. Barcelona. Tel. 932 096 94. 
c/e. info@xarxadellibres.cat
 
Distribució logística a Catalunya:
Àgora Solucions Logístiques. Santa Coloma de Farners. Tel. 902 109 431
c/e. info@agorallibres.cat
 
Distribució a València i Castelló:
Gea Llibres. Ribera del Túria. Tel. 961 665 256
 
Distribució a Alacant:
La Tierra Libros. Alacant. Tel, 965 110 192
 
Distribució a Mallorca i Menorca:
Palma Distribucions S.L. Palma. Tel. 971 289 421. 
c/e. palma@ispbaleares.com
 
Distribució a Eivissa:
Llibreria Mediterrània. Eivissa. Tel. 971 392 156. 
c/e. Mediterrania.cb@teleline.es