Modalitat i evidencialitat en català antic
per Sentí, Andreu   
0 comentari/s Visitat 1611 Cops
ISBN: 978-84-9883-934-0
Data de publicació: 01/11/2017
Nombre de pàgines:
Format: llibre
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

Portada en alta resolució:

PVP : 18.00 €

Material Didàctic
Resum

Les perífrasis verbals modals són una mostra extraordinària dels processos de canvi lingüístic en les llengües romàniques. Des de verbs lèxics amb significats concrets fi ns a auxiliars modals, deure haver han tingut canvis sintàctics i semàntics importants. Aquest llibre explica la gramaticalització de les perífrasis <deure + INF> i <haver (a/de) + INF> en català antic (segles XI-XVI) i dona una explicació cognitiva al sorgiment de valors modals, evidencials i temporals. Es tracta d’un estudi de corpus que combina les aportacions teòriques de la Gramàtica Cognitiva —com ara la dinàmica de forces i la subjectivació—, les aproximacions pragmàtiques al canvi semàntic i la teoria del prototip per a explicar el procés de polisemització. En defi nitiva, és una mirada atenta a dues categories semàntiques complexes que encara no han estat del tot ben defi nides: la modalitat i l’evidencialitat.Comentari/s
0 Comentari sobre :Modalitat i evidencialitat en català antic »

Participa i escriu el teu comentari!

Escriu el teu comentari a continuació. Necessites ser membre per poder fer-ho Registra´t A la nostra web o Inicia sessió.